KOMUNIKAT

W związku z zapewnieniem bezpieczeństwa funkcjonowania Przedsiębiorstwa

w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 podjęto decyzję
o ograniczeniu do koniecznego minimum wizyt interesantów i klientów

Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.


Wszelkie sprawy wymagające pilnego załatwienia prosimy zgłaszać telefonicznie
na numer 75 646 63 30 lub internetowo na adres sekretariat@lpwik.pl.


Kasa nieczynna do odwołania.


Podstawa prawna: Dz.U. z 2020 r. poz. 374 art. 11 ust.1