Konkurs: Woda w życiu człowieka

Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. uprzejmie informuje, ze ogłasza konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych z Lubania pod hasłem:


WODA W ŻYCIU CZŁOWIEKACelem konkursu jest propagowanie wiedzy ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów szkół podstawowych, w dwóch kategoriach wiekowych:

I KATEGORIA-  kalsy I-III

II KTEGORIA - klasy IV-VIII


Tematyka prac powinna być związana z hasłem konkuroswym. Motywem przewodnim prac ma być dbałość o ochronę środowiska wodnego. Technika wyknania prac plastycznych: dowolna, format A3.


UWAGA: Szkoła podstawowa przeprowadza w oparciu o własny regulamin eliminacjemające, na celu wyłonienie maksymalnie 10 najlepszych prac plastycznych dla każdej grupy wiekowej. Ostateczny termin składania prac to 30 kwietnia 2020 r. , godz. 14.00 w siedzibie Spółki, przy ul. Mickiewicza 1a w Lubaniu wraz z wypełnionymi formularzami (Załącznik nr 1, Załącznik nr 2) i oświadczeniami (Załącznik nr 3) załączonymi do Regulaminu.


Dla zwycięzców konkursu przewidzinae są atrakcyjne nagrody.

Ponadto przewidziane są nagrody specjalne dla szkół, z których wyłonieni będą laureaci.

Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu plastycznego nastąpi nie później niż do dnia 19 czerwca 2020 roku.


Wręczenie nagród planujemy na specjalnie zorganizowanym w tym celu spotkaniu.

O rozstrzygnieciu Konkursu , a także terminie i miejscu wręczenia nagród poinformujemy Państwa piseminie i/lub telefonicznie.


Liczymy na zainsteresowanie naszą propozycją.


Regulamin konkursu dostępny jest wsiedzibie Spółki oraz tutaj.


Pobierz zalączniki nr 1-3.


Kurtyna wodna

Kurtyna wodna

Brak awarii

Brak awarii

21.06.2019 r. - biura nieczynne

21.06.2019 r. - biura nieczynne

Praca w LPWiK Sp. z o.o.

Praca w LPWiK Sp. z o.o.

Prace na sieci: Bracka, Rynek-Sukiennice

Prace na sieci: Bracka, Rynek-Sukiennice

Brak awarii

Brak awarii