Przypomnienie o zmianie cen wody i ścieków.


Zgodnie z Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr WR.RET.070.50.2018JW z dnia 02.05.2018 r. w okresie od dnia 23.05.2020 r. do 22.05.2021 r. obowiązuje nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy miejskiej Lubań- ustalona dla LPWiK Sp. z o.o.

Stawki opłat wg nowej taryfy wynoszą:

-           za 1m3 wody          3,77 zł netto, tj. 4,07 zł brutto

-           za 1 m3 ścieków    6,72 zł netto, tj. 7,26 zł brutto


Zgodnie z nową ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dyrektor RZGW we Wrocławiu decyzją zatwierdza taryfę na okres 3 lat. Decyzja obowiązuje od 23.05.2018 r. do 22.05.2021 r.