Sezon zimowy 2020/2021


LPWiK Sp. z o.o. uprzejmie przypomina wszystkim Odbiorcom, że w związku ze zbliżającym się okresem zimowym, na odbiorcy spoczywa obowiązek zabezpieczenia urządzeń, w tym wodomierza głównego, przed działaniem mrozu oraz warunkami atmosferycznymi.