Płukanie sieci wodociągowej 04/05.12.2020 r.

Uprzejmie informujemy mieszkańców Lubania, że w trosce o jakość dostarczanej wody planujemy płukanie sieci wodociągowej obejmujące następujące ulice:


ul. Graniczna, ul. Wrocławska, Plac Józefa Lompy, ul. Rynek, ul. Rynek – Sukiennice, ul. Zaułek, ul. Szkolna, ul. Mikołaja, ul. Tkacka, ul. Wąska, ul. Graniczna, ul. Bracka, ul. Działkowa, ul. Willowa, ul. Pastelowa, ul. Kwiatowa, ul. Bema, ul. Leśna, ul. Karola Miarki, ul. Rzemieślnicza.


Płukanie sieci wodociągowej będzie miało miejsce w dniu 04/05.12.2020  r. w godzinach nocnych tj. od godz. 23:00 do godz. 04:00.


W związku z powyższym uprasza się o ograniczenie korzystania z poboru wody w wymienionych godzinach z uwagi na możliwość wystąpienia wody o podwyższonej mętności na terenie miasta Lubania.


Płukanie sieci odbywać się będzie w godzinach nocnych jednak skutki tych działań mogą być odczuwalne również w ciągu dnia.


Za wynikłe niedogodności uprzejmie przepraszamy.


Cykl nocnego płukania sieci w poszczególnych sektorach Lubania realizowany jest w trosce o jakość wody, dostarczanej codziennie mieszkańcom naszego miasta. W sieciach wodociągowych, zwłaszcza w końcówkach sieci, w miejscach o słabym rozbiorze powstają osady wpływające negatywnie na jakość wody dlatego tak istotne jest dbanie o stan przewodów wodociągowych.


Płukanie i czyszczenie przewodów wodociągowych są podstawowymi czynnościami eksploatacyjnymi przedsiębiorstw wodociągowych. Mogą być one realizowane zarówno w systemie planowym, jak i w sytuacjach wymagających doraźnej interwencji, a także w związku z remontami lub awariami występującymi na sieci wodociągowej. Istnieje wiele metod płukania sieci wodociągowej. W naszym Przedsiębiorstwie wybrano metodę hydrauliczną wykorzystując wodę jako środek płuczący – metoda upustowa za pomocą otwarcia jednego lub kilku hydrantów.  Wymuszenie ukierunkowanego przepływu przeciwdziała skutkom wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej.  Metoda ta umożliwia usunięcie osadów miękkich.

W celu utrzymania stabilności mikrobiologicznej wody po każdym zakończonym płukaniu sektora sieci wodociągowej uruchamiane jest chlorowanie sieci. Ilość dawkowanego środka dezynfekującego oraz czas dozowania ocenia każdorazowo technolog mając na uwadze świadome i profesjonalne podejście do zagadnienia.