Prace montażowe, ul.Jagiełły i Warneńczyka

Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że  w dniu 31.08.2021 r. od godz. 8:00 do godz. 15:00 nastąpi  przerwa w dostawie wody w ul. Władysława Jagiełły 1–14  i ul. Władysława Warneńczyka 2-8a.


Powyższe podyktowane jest koniecznością prowadzenia niezbędnych prac instalacyjno-montażowych na sieci wodociągowej.


Za niedogodności wynikłe z tytułu prowadzenia tych robót  przepraszamy.