Przebudowa budynku przy ul. Mickiewicza 1b w Lubaniu”

LPWiK Sp. z o.o. w Lubaniu ogłasza przetarg nieogracznony nr referencyjny TT/1/2021 na wykonanie zadania pod nazwą:

Wymiana pokrycia dachowego w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

„Przebudowa budynku przy ul. Mickiewicza 1b w Lubaniu”.


Planowany termin realziacji zadania: 3 miesiące od podpisania umowy.

Termin składania ofert: 27.05.2021 r. , do godz. 12.00

Otwarcie ofert: 27.05.2021 r., godz. 12.30 w siedzibie Zamawiajacego. 


Szczegółowe wymagania oraz dokumentację znajdziecie Państwo w poniżej zamiesczonych załącznikach.


Osobą do kontaktów z Wyknawcami z ramienia  Zamawiającego w całym postępowaniu przetargowym jest Pani Aneta Pijanowska, tel. 75 646 63 47, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Załączniki:

 1. Ogłoszenie
 2.  Specyfikacja warunków zamówienia
 3.  Załącznik Nr 1  - formularz ofertowy
 4.  Załącznik Nr 1 - formularz ofertowy wersja Word
 5.  Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 6. Załacznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wyklucenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wersja Word
 7.  Załącznik nr 3 - oświadczenie potwierdzające doświadczenie zawodowe
 8.  Załącznik nr 3 - oświadczenie potwierdzające doświadczenie zawodowe wersja Word
 9.  Załącznik nr 4 - projekt umowy
 10.  Załącznik nr 5 -  przedmiar robót
 11.  Załącznik nr 6 - rzut dachu


Odpowiedzi na pytania i wyjaśnienia:

1. Wyjaśnienia na wniosek z dn. 19.05.2021 r. (L.dz. 185/TT/2021)


Wybrano ofertę firmy:

Handel i Usługi Bogusław Kosior

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty