Sprzedaż środka NATUR-GLEB

Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o.  w Lubaniu zaprasza do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym  na sprzedaż organicznego środka poprawiającego właściwości gleby  pn. NATUR – GLEB w okresie 12 m-cy od daty podpisania umowy.


Organiczny środek wytwarzany jest na terenie oczyszczalni ścieków w Lubaniu, wprowadzony do obrotu na podstawie Decyzji nr G-927/20, wydanej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju  Wsi z dnia 21.04.2020 r.


Więcej informacji znajdą Państwo w poniższych załacznikach.


  1. Ogłoszenie
  2. Decyzja
  3. Instrukcja
  4. Formularz ofertowy
  5. Oświadczdenie


Zapraszamy do skaładania ofert w terminie do 20.05.2022 r., godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.05.2022 r., godz. 10:30.