Nowa taryfa

Zgodnie z Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr WR.RZT.70.207.2021 z dnia 26.05.2021 r. od dnia 24.06.2021 r. obowiązuje nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy miejskiej Lubań,  ustalona dla LPWiK Sp. z o.o.


Stawki opłat wg nowej taryfy wynoszą:

- za 1m3 wody 3,86 zł netto, tj. 4,17 zł brutto

- za 1 m3 ścieków 6,81 zł netto, tj. 7,35 zł brutto


Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dyrektor RZGW we Wrocławiu decyzją zatwierdza taryfę na okres 3 lat. Decyzja nr WR.RZT.70.207.2021 obowiązuje od 24.06.2021 r. do 23.06.2024 r..