Ułatwienia dostępu

Skip to main content
Slide 1

O spółce

Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zostało przekształcone z Wydziału Wodociągów i Kanalizacji Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu w Spółkę prawa handlowego i rozpoczęło działalność z dniem 01.07.1998 r.

Spółka zarejestrowana jest w Krajowym  Rejestrze  Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorstw pod nr KRS:0000087953 z kapitałem zakładowym  38.146.000,00 zł. , co oznacza objęcie 38.146,00 udziałów po 1.000 zł każdy. Właścicielem kapitału udziałowego jest Gmina Miejska Lubań.