Ułatwienia dostępu

Wskazówki praktyczne

Zgłoszenie zapotrzebowania na usługę może nastąpić telefonicznie / korespondencyjnie za pośrednictwem poczty e-mail / osobiście w siedzibie Spółki.

 • Tel. 532 457 855

 • e-mail: sekretariat@lpwik.pl

 1. Zleceniodawca zobowiązuje się:
  – zapewnić dojazd specjalistycznego pojazdu do miejsca wykonania usługi,
  – zapewnić obecność osoby dorosłej, w trakcie realizacji usługi.
 2. Za wykonaną usługę Zleceniodawcy wystawiona zostanie faktura VAT.
 3. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest zgłoszenie zapotrzebowania wykonania usługi (zlecenie – wg dołączonego wzoru).
  Wartość usługi wyliczana jest na podstawie zapisu z systemu monitorującego pracę sprzętu informującego o rzeczywistym czasie realizacji usługi oraz ceny za godzinę pracy sprzętu aktualnej na dzień wykonania usługi zgodnej z Cennikiem usług świadczonych przez LPWiK. Czas wykonania usługi to czas dojazdu i powrotu do miejsca jej wykonywania oraz czasu pracy sprzętu na miejscu.
 4. Zleceniodawca zobowiązany jest uregulować należność w wysokości, formie oraz w terminie podanym na fakturze.

Druk zlecenia

Druk – zlecenie sprzętowe

Cennik usług

Kliknij aby przejść do aktualnego cennika

Chcesz zgłosić awarię?

Nasze numery alarmowe:

 • czas

   w dni robocze w godz. 7-15:
   75 646 6330

 •  całodobowy: 75 646 6337

 •  całodobowy: +48 600 428 836

Przydatne linki

Dane Spółki:

 • Adres:

  LPWiK Lubań Sp. z o.o.
  ul. Mickiewicza 1a
  59-800 Lubań

 • NIP: 613-13-84-458
  REGON: 230477190
  KRS: 0000087953

 • Kapitała zakładowy:

  38 146 000,00 zł

 • Konto bankowe

  SANTANDER BANK POLSKA
  Oddział Lubań, Nr konta:
  52 1090 1955 0000 0005 2000 6931

Dane kontaktowe

 • Sekretariat:

  tel. 75 646 63 30
  fax 75 646 63 42
  e-mail: sekretariat@lpwik.pl

 • Stacja Uzdatniania Wody:

  tel. 75 646 63 37
  kom. 600 428 836

 • Oczyszczalnia Ścieków:

  tel. 75 722 29 11
  kom. 600 039 254

 • Laboratorium:

  tel. 532 391 522

Zgodna Strona www.zgodnastrona.pl - Dostępne strony internetowe

©  zgodnastrona.pl All rights reserved. Powered by wregionie.pl