Ułatwienia dostępu

RODO

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych

Szanowni Państwo

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

 • Administratorem danych jest Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubaniu z siedzibą w Lubaniu (59-800) przy ul. Mickiewicza 1a. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: sekretariat@lpwik.pl lub zadzwoń pod numer 075 646 63 30.
 • Informujemy o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych. Aby skontaktować się z nim, wyślij wiadomość pod e-mail: wysota@lpwik.pl.
 • Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu:

– wykonania przez nas zadania, które realizujemy w interesie publicznym tj.: dostawa wody i odprowadzanie ścieków jako procesu zmierzającego do zawarcia umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, a także zadań statutowych.

–  rejestracji i realizacji zgłoszeń złożonych za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

-obowiązku prawnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, należytego wypełniania zadań wynikających z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2020 poz. 2028 z późniejszymi zmianami.

– archiwizacji dokumentacji wytworzonej w Spółce na podstawie art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 poz. 217 z późniejszymi zmianami.

– w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody , zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 • Odbiorcami danych osobowych będą tylko i wyłącznie upoważnieni pracownicy naszej Spółki.
 • Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa, Bez odrębnej zgody dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom trzecim.
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl.
 • Informujemy o przysługującym prawie do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem ich wcześniejszego przetwarzania.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek realizacji w/w zadań. Niepodanie tych danych uniemożliwi ich wykonanie.
 • Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania zadań wynikających z zawartych umów, na podstawie obowiązującej litery prawa, aktualnej ustawy o ochronie danych osobowych i przepisów RODO.


Chcesz zgłosić awarię?

Nasze numery alarmowe:

 • czas

   w dni robocze w godz. 7-15:
   75 646 6330

 •  całodobowy: 75 646 6337

 •  całodobowy: +48 600 428 836

Przydatne linki

Dane Spółki:

 • Adres:

  LPWiK Lubań Sp. z o.o.
  ul. Mickiewicza 1a
  59-800 Lubań

 • NIP: 613-13-84-458
  REGON: 230477190
  KRS: 0000087953

 • Kapitała zakładowy:

  38 146 000,00 zł

 • Konto bankowe

  SANTANDER BANK POLSKA
  Oddział Lubań, Nr konta:
  52 1090 1955 0000 0005 2000 6931

Dane kontaktowe

 • Sekretariat:

  tel. 75 646 63 30
  fax 75 646 63 42
  e-mail: sekretariat@lpwik.pl

 • Stacja Uzdatniania Wody:

  tel. 75 646 63 37
  kom. 600 428 836

 • Oczyszczalnia Ścieków:

  tel. 75 722 29 11
  kom. 600 039 254

 • Laboratorium:

  tel. 532 391 522

Zgodna Strona www.zgodnastrona.pl - Dostępne strony internetowe

©  zgodnastrona.pl All rights reserved. Powered by wregionie.pl