Ułatwienia dostępu

Podstawy prawne działania Spółki

LPWik Sp. z o.o. w Lubaniu

LPWiK Sp. z o.o. w Lubaniu działa przede wszystkim w oparciu o ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zezwolenie na prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków i Rozporządzenie Nr 9/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych ” Pisarzowice”, gmina Lubań, powiat lubański, województwo dolnośląskie. Istotny jest również, zwłaszcza z perspektywy odbiorców, regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Zezwolenia na prowadzenie działalności

LPWiK Sp. z o.o. w Lubaniu prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie udzielonych zezwoleń


Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Aktualnie obowiązujący regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Lubań.
Zatwierdzony Uchwała rady Miasta Lubań.


Decyzja o ustanowieniu strefy ochronnej ujęcia wody w “Pisarzowice”

LPWiK Sp. z o.o. w Lubaniu dostarcza Państwu wodę. Jej jakość jest kluczowa, dlatego niezwykle istotna jest ochrona ujęć wody. Niniejsza decyzja określa szczegółowo lokalizację ujęcia, szerokość strefy oraz zakazy.


Regulamin udzielania zamówień sektorowych

Aktualnie obowiązujący regulamin udzielania zamówień sektorowych przez LPWiK w Lubaniu.
Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu Nr 3/2021 z dn. 23 lutego 2021 r.


Chcesz zgłosić awarię?

Nasze numery alarmowe:

 • czas

   w dni robocze w godz. 7-15:
   75 646 6330

 •  całodobowy: 75 646 6337

 •  całodobowy: +48 600 428 836

Przydatne linki

Dane Spółki:

 • Adres:

  LPWiK Lubań Sp. z o.o.
  ul. Mickiewicza 1a
  59-800 Lubań

 • NIP: 613-13-84-458
  REGON: 230477190
  KRS: 0000087953

 • Kapitała zakładowy:

  38 146 000,00 zł

 • Konto bankowe

  SANTANDER BANK POLSKA
  Oddział Lubań, Nr konta:
  52 1090 1955 0000 0005 2000 6931

Dane kontaktowe

 • Sekretariat:

  tel. 75 646 63 30
  fax 75 646 63 42
  e-mail: sekretariat@lpwik.pl

 • Stacja Uzdatniania Wody:

  tel. 75 646 63 37
  kom. 600 428 836

 • Oczyszczalnia Ścieków:

  tel. 75 722 29 11
  kom. 600 039 254

 • Laboratorium:

  tel. 532 391 522

Zgodna Strona www.zgodnastrona.pl - Dostępne strony internetowe

©  zgodnastrona.pl All rights reserved. Powered by wregionie.pl