Ułatwienia dostępu

Wskazówki praktyczne

Zgłoszenie zapotrzebowania na usługę może nastąpić telefonicznie / korespondencyjnie za pośrednictwem poczty e-mail / osobiście w siedzibie Spółki.

 • Tel. 532 391 522

 • e-mail: sekretariat@lpwik.pl

 1. Za wykonaną usługę Zleceniodawcy wystawiona zostanie faktura VAT.
 2. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest zgłoszenie zapotrzebowania wykonania usługi (zlecenie – wg dołączonego wzoru).
 3. Zleceniodawca zobowiązany jest uregulować należność w wysokości, formie oraz w terminie podanym na fakturze.

Laboratorium posiada zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaniu do prowadzenia monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w zakresie następujących parametrów fizyko-chemicznych: barwa, mętność, przewodność elektryczna właściwa, pH, zapach  oraz parametrów mikrobiologicznych: bakterie grupy coli , Escherichia coli, enterokoki kałowe i ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22 °C. – Dezyzja HK.1410.21.2022.BF z dnia 22 września 2022r.

 • Szczegółowy zakres świadczonych usług został zawarty w Cenniku.
 • Do wykonywania badań Laboratorium wyposażone jest w niezbędną aparaturę analityczną.
 • Informujemy, że dysponujemy własnym transportem zapewniającym odpowiednie warunki temperatury dla przewożonych próbek.

Druk zlecenia

Druk – zlecenie laboratorium

Decyzja

Decyzja Państwowego Inspektoratu Sanitarnego w Lubaniu oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubaniu w sprawie laboratorium


Cennik usług

Kliknij aby przejść do aktualnego cennika

Chcesz zgłosić awarię?

Nasze numery alarmowe:

 • czas

   w dni robocze w godz. 7-15:
   75 646 6330

 •  całodobowy: 75 646 6337

 •  całodobowy: +48 600 428 836

Przydatne linki

Dane Spółki:

 • Adres:

  LPWiK Lubań Sp. z o.o.
  ul. Mickiewicza 1a
  59-800 Lubań

 • NIP: 613-13-84-458
  REGON: 230477190
  KRS: 0000087953

 • Kapitała zakładowy:

  38 146 000,00 zł

 • Konto bankowe

  SANTANDER BANK POLSKA
  Oddział Lubań, Nr konta:
  52 1090 1955 0000 0005 2000 6931

Dane kontaktowe

 • Sekretariat:

  tel. 75 646 63 30
  fax 75 646 63 42
  e-mail: sekretariat@lpwik.pl

 • Stacja Uzdatniania Wody:

  tel. 75 646 63 37
  kom. 600 428 836

 • Oczyszczalnia Ścieków:

  tel. 75 722 29 11
  kom. 600 039 254

 • Laboratorium:

  tel. 532 391 522

Zgodna Strona www.zgodnastrona.pl - Dostępne strony internetowe

©  zgodnastrona.pl All rights reserved. Powered by wregionie.pl