Powiadomienie o zmianie cen wody i ścieków

Zgodnie z Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr WR.RZT.70.207.2021 z dnia 26.05.2021 r. od dnia 24.06.2022 r. obowiązuje nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy miejskiej Lubań,  ustalona dla LPWiK Sp. z o.o. 


Stawki opłat wg nowej taryfy, w okresie od 13 do 24  miesiąca, wynoszą:

  • za 1m3 wody 3,94  zł netto, tj.  4,26 zł brutto
  • za 1 m3 ścieków   6,95 zł netto, tj. 7,51 zł brutto

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dyrektor RZGW we Wrocławiu decyzją zatwierdza taryfę na okres 3 lat. Decyzja nr WR.RZT.70.207.2021 obowiązuje od 24.06.2021 r. do 23.06.2024 r..

Kurtyna wodna

Kurtyna wodna

Brak awarii

Brak awarii

21.06.2019 r. - biura nieczynne

21.06.2019 r. - biura nieczynne

Wesołych Świąt!

Wesołych Świąt!

Przerwa w dostawie wody

Przerwa w dostawie wody

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT