Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Przebudowa budynku przy ulicy Mickiewicza 1B w Lubaniu z przeznaczeniem na budynek biurowy Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubaniu – etap IV

11 czerwca, 2024

Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubaniu ogłasza przetarg nieograniczony nr referencyjny 2024-55640-191452 na wykonanie zadania pod nazwą:

„Przebudowa budynku przy ulicy Mickiewicza 1B w Lubaniu z przeznaczeniem na budynek biurowy Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubaniu – etap IV”.

Planowany termin realizacji zadania: 5 miesięcy od daty przekazania placu budowy.

Termin składania ofert: 25.06.2024 r.  do godz. 12.00

Ofertę należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem powszechnie dostępnej strony internetowej:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Szczegółowe wymagania oraz dokumentację znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Osobą do kontaktów z Wykonawcami z ramienia  Zamawiającego w całym postępowaniu przetargowym jest Pani Katarzyna Wysota, tel. 75 646 63 47, mail: sekretariat@lpwik.pl

Ostatnie artykuły:

awaria

Awaria sieci wodociągowej ul. Graniczna – aktualizacja

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Przebudowa budynku przy ulicy Mickiewicza 1B w Lubaniu z przeznaczeniem na budynek biurowy Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubaniu – etap IV

awaria

Przerwa w dostawie wody ulica Włościańska – aktualizacja

Warsztaty ekologiczne „Dbamy o zasoby wody”

Przerwa w dostawie wody – 22.05.2024r.