Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Przerwa w dostawie wody ulica Włościańska – aktualizacja

awaria
10 czerwca, 2024

W związku z awarią sieci wodociągowej dnia 10.06.2024 w godzinach 21:00 – 23:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców budynków przy ulicy Włościańskiej.

Po wznowieniu dostawy wody może nastąpić chwilowe pogorszenie jej jakości w zakresie barwy.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. Dołożymy wszelkiej staranności, aby jak najszybciej zakończyć prowadzone prace

Wznowiono dostawę wody

Ostatnie artykuły:

awaria

Awaria sieci wodociągowej ul. Graniczna – aktualizacja

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Przebudowa budynku przy ulicy Mickiewicza 1B w Lubaniu z przeznaczeniem na budynek biurowy Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubaniu – etap IV

awaria

Przerwa w dostawie wody ulica Włościańska – aktualizacja

Warsztaty ekologiczne „Dbamy o zasoby wody”

Przerwa w dostawie wody – 22.05.2024r.