Zakup i dostawa materiałów instalacyjnych

Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubaniu ogłasza przetarg nieograniczony nr referencyjny 3/TT/2022 na wykonanie zadania pod nazwą:


„Zakup i dostawa materiałów instalacyjnych na potrzeby LPWiK Sp. z o.o.


Planowany termin realizacji zadania: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Termin składania ofert: 04.07.2022 r. , do godz. 10.00

Otwarcie ofert: 04.07.2022 r., godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego. 


Szczegółowe wymagania oraz dokumentację znajdziecie Państwo w poniżej zamieszczonych załącznikach.


1. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.

2. Specyfikacja Warunków Zamówienia.

3. Załącznik nr 1 – zestawienie materiałów instalacyjnych.

4. Załącznik nr 2 – formularz ofertowy.

5. Załącznik nr 2 – formularz ofertowy wersja Word.

6. Załącznik nr 3 – oświadczenie art. 125

7. Załącznik nr 3 – oświadczenie art. 125 wersja Word.

8. Załącznik nr 4 – oświadczenie art. 117.

9. Załącznik nr 4 – oświadczenie art. 117 – wersja Word.

10. Załącznik nr 5 – zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.

11. Załącznik nr 5 – zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby wersja Word.

12. Załącznik nr 6 – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw do wykluczenia.

13. Załącznik nr 6 – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw do wykluczenia wersja Word.

14. Załącznik nr 7 – oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji.

15. Załącznik nr 7 – oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji wersja Word.

16. Załącznik nr 8 – środki dowodowe.

18. Załącznik nr 8 – środki dowodowe wersja Word.

19. Załącznik nr 9 – wykaz dostaw.

20. Załącznik nr 9 – wykaz dostaw wersja Word.

21. Załącznik nr 10 – projekt umowy.


Osobą do kontaktów z Wykonawcami z ramienia  Zamawiającego w postępowaniu przetargowym w zakresie formalnym jest Pani Katarzyna Wysota, tel. 75 646 63 47, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w zakresie merytorycznym Pani Justyna Ambroziak, tel.: 532 457 855, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Odpowiedzi na pytania:

1. Odpowiedź na pytanie z dn. 01.07.2022 r. 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

1. Pismo nr 239/TT/2022 z dn. 04/07/2022 o wyborze najlepszej oferty