Szanowni Państwo

Biorąc pod uwagę nowe Rozporządzenie Komisji Europejskiej o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które weszło w życie z dniem 25.05.2018 r. jesteśmy zobligowani do poinformowania o ważnych kwestiach, które dotyczą przetwarzanych danych osobowych w naszych systemach.

Administratorem danych osobowych jest Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., reprezentowane przez Prezesa, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 1a, 59-800 Lubań.

Inspektorem Ochrony Danych (ABI/IOD) jest P. Janusz Wyspiański (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 

            Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie w celu:

  • wykonania przez nas zadania, które realizujemy w interesie publicznym tj. dostawa wody  i odprowadzanie ścieków jako realizacja procesu zmierzającego do zawarcia umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków, (na podstawie art.6 ust.1 lit. e RODO),
    a także zadań statutowych.
  • rejestracji i realizacji zgłoszeń złożonych za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu (na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO)
  • obowiązku prawnego (na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO): należytego wypełnienia zadań wynikających z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 poz. 328 tj. ze zm.),
  • archiwizacji dokumentacji wytworzonej w Spółce na podstawie art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 t.j. ze zm.);

 

Odbiorcami danych osobowych będą tylko i wyłącznie upoważnieni pracownicy naszej Firmy.

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa (ZUS, Urząd Skarbowy), jednostki samorządu terytorialnego lub urzędy państwowe w zakresie, w jakim będzie wynikać to z przepisów prawa zobowiązujących do udostępnienia tych danych.  Bez odrębnej zgody dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom trzecim.

Administrator przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji zadań wynikających z zawartych umów, na podstawie obowiązującej litery prawa, aktualnej ustawy o ochronie danych osobowych i przepisów RODO.

Spełniamy określone wymogami RODO prawa dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie opierając się o ustawy i obowiązujące krajowe przepisy prawa.

Spełniamy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w momencie gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Gromadzenie danych osobowych i danych niezbędnych do realizacji zadań związanych z działalnością Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.,

jest warunkiem realizacji w/w zadań.

 Informujemy, że gromadzone dane osobowe nie są profilowane, przekazywane ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

 Zasady mają zastosowanie od 25 maja 2018 r., tj. od dnia rozpoczęcia stosowania RODO.

 Przekazywane informacje są zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO).

 

Jednocześnie podkreślamy, że ochrona prywatności, w tym danych osobowych jest dla nas jednym z najwyższych priorytetów.

 

*  RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)