Podstawy prawne działania Spółki

LPWiK Sp. z o.o. w Lubaniu działa przede wszystkim w oparciu o ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zezwolenie na prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków i Rozporządzenie Nr 9/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych " Pisarzowice", gmina Lubań, powiat lubański, województwo dolnośląskie.  Istotny jest również, zwłaszcza z perspektywy odbiorców, regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 

Zezwolenia na prowadzenie działalności

LPWiK Sp. z o.o. w Lubaniu prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie udzielonych zezwoleń. 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Aktualnie obowiązujący regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Lubań.

Zatwierdzony Uchwała rady Miasta Lubań.

Decyzja o ustanowieniu strefy ochronnej ujęcia wody w "Pisarzowice"

LPWiK Sp. z o.o. w Lubaniu dostarcza Państwu wodę. Jej jakość jest kluczowa, dlatego niezwykle istotna jest ochrona ujeć wody. Niniejsza decyzja określa szczegółowo lokalizajcę ujęcia, szerokość strefy oraz zakazy.