Deklaracja dostępności

Zgodnie z zapisami ustawy z dn. 4 kwiertnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, przedstawiamy Państwu deklarację dostepności Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodiciągów i Kanalziacji Sp. z o.o. w Lubaniu.


Deklaracja dostępności LPWiK sp. z o.o.

Raport dostęności