Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Oferta pracy

9 stycznia, 2023

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracyPracownik Działu Technicznego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania podstawowe:

 • wykształcenie wyższe techniczne – preferowane kierunki budownictwo, inżynieria środowiska,
 • biegła znajomość obsługi komputera (MS Office, w szczególności WORD i EXCEL),
 • mile widziana znajomość systemu geoinformacyjnego QGIS oraz programu do symulacji hydraulicznych w sieciach ciśnieniowych EPANET,
 • mile widziane doświadczenie projektowe w zakresie sieci sanitarnych (znajomość programu AutoCAD) oraz umiejętność sporządzania kosztorysów,
 • prawo jazdy kat. B,
 • dobra organizacja pracy własnej i umiejętność bezkonfliktowej pracy w zespole,
 • precyzja, sumienność i zaangażowanie przy wykonywaniu powierzonych czynności,
 • umiejętność kreatywnego myślenia,
 • samodzielność, odpowiedzialność, terminowość.

b. Ogólny zakres obowiązków:

 • przeprowadzanie odbiorów technicznych,
 • przeprowadzanie procesu legalizacji przyłączy,
 • wydawanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wod.-kan.
 • obsługa geoinformacyjnego systemu QGIS,
 • obsługa programu do symulacji hydraulicznych w sieciach ciśnieniowych EPANET,
 • sporządzanie dokumentacji dla potrzeb umów z przyszłymi odbiorcami,
 • przeprowadzanie przebiegu postępowania przy odpłatnym przyjmowaniu urządzeń wod.-kan.
 • prowadzenie sprawozdawczości w zakresie: eksploatacji sieci wodociągowej, eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej, gospodarki odpadami (BDO), inwestycji.

II. Informacja o warunkach pracy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w prężnie rozwijającej się Spółce,
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia i pakiet socjalny,
 • praca w systemie jednozmianowym podstawowym w godz. od 7:00 do 15:00,
 • praca przy komputerze z wykorzystaniem urządzeń biurowych, praca w terenie,
 • miejsce pracy: Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubaniu – Dział Techniczny, ul. Mickiewicza 1a w Lubaniu.

III. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny /curriculum vitae.

2. Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji.

IV. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin składania dokumentów:

25.01.2023r. (środa) do godz. 1500

b. Miejsce i forma składania dokumentów:

Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

ul. Mickiewicza 1a

59 – 800 Lubań –kadry Spółki

bądź przez pocztę elektroniczną: kadry@lpwik.pl

c. Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej (po etapie rekrutacji dla zaproszonych kandydatów)

31.01.2023r. r. o godz. 1000

Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

ul. Mickiewicza 1a, Lubań

d. Sugerowany termin zatrudnienia

I kwartał 2023 r.

V. Informacje dodatkowe:

Katarzyna Jackiewicz            tel. 75 646 63 32

Agnieszka Łuc                       tel. 75 646 63 36

Ostatnie artykuły:

Płukanie sieci wodociągowej – Aktualizacja z dnia: 2023-11-08

OGŁOSZENIE 10 listopada 2023 r. (piątek)

Prace eksploatacyjne na sieci wodociągowej

cena wody

Zmiana godzin pracy 13 października 2023r

Przerwa w dostawie wody, Leśna, T.Kościuszki, Bazaltowa – Aktualizacja