Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Oferta pracy

9 stycznia, 2023

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracyMONTER SIECI WOD – KAN

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania podstawowe:

 • wyksztalcenie minimum zasadnicze zawodowe
 • prawo jazdy kat. B, mile widziane E,
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • umiejętność pracy w ramach brygady wod. – kan.,
 • sumienność i zaangażowanie przy wykonywaniu powierzonych czynności,
 • samodzielność, odpowiedzialność, terminowość.

b. Ogólny zakres obowiązków:

 • czynny udział w pracach instalacyjno-montażowych na sieciach wodociągowo-kanalizacyjnych,
 • czynny udział w pracach awaryjnych wykonywanych na sieciach wodociągowo-kanalizacyjnych, w tym:

– demontaż nawierzchni asfaltowych, betonowych, chodnikowych,

– prace montażowe/prace instalacyjne ,

– prace porządkowe,

– zasypka, odtworzenie nawierzchni,

 • obsługa przepompowni ścieków,
 • prace porządkowe wykonywane w terenie obiektów Przedsiębiorstwa,
 • montaż wodomierzy,
 • sprawdzenia hydrantów.

Główny celem jaki realizuje dział eksploatacji jest bieżące i nieprzerwane zaspokojenie zbiorowej potrzeby ludności i innych podmiotów w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków. Główne zadania działu eksploatacji to: eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, realizacja usług zewnętrznych. 

II. Informacja o warunkach pracy:

 • stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
 • atrakcyjny pakiet socjalny
 • praca w systemie jednozmianowym podstawowym w godz. od 7:00 do 15:00,
 • dyżur domowy, praca w godzinach nadliczbowych ( w przypadku awarii ),
 • miejsce pracy: Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lubaniu.

III. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny /curriculum vitae.

2. Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji.

IV. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin składania dokumentów:

25.01.2023r. (środa) do godziny 15.00

b. Miejsce i forma składania dokumentów:

Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

ul. Mickiewicza 1a59 – 800 Lubań – dział eksploatacji, kadry Spółki

bądź pocztą elektroniczną: kadry@lpwik.pl

c. Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej (po etapie rekrutacji dla zaproszonych kandydatów)

30.01.2023 r. o godz. 1000

Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

ul. Mickiewicza 1a, Lubań

d. Sugerowany termin zatrudnienia

I kwartał 2023 r.

V. Informacje dodatkowe:

Kontakt z działem eksploatacji, kadrami Spółki:

Justyna Ambroziak                 tel. 75 646 63 32

Agnieszka Łuc                       tel. 75 646 63 36

Ostatnie artykuły:

Przerwa w dostawie wody, Leśna, T.Kościuszki, Bazaltowa – Aktualizacja

awaria

Awaria Torowa, Lwówecka, M.Rataja. Aktualizacja

Płukanie sieci wodociągowej – Aktualizacja z dnia: 2023-09-28

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy MONTER SIECI WOD – KAN

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy – MASZYNISTA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW / ELEKTROMONTER