Ułatwienia dostępu


Oferta pracy

9 stycznia, 2023

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracyMONTER SIECI WOD – KAN

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania podstawowe:

 • wyksztalcenie minimum zasadnicze zawodowe
 • prawo jazdy kat. B, mile widziane E,
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • umiejętność pracy w ramach brygady wod. – kan.,
 • sumienność i zaangażowanie przy wykonywaniu powierzonych czynności,
 • samodzielność, odpowiedzialność, terminowość.

b. Ogólny zakres obowiązków:

 • czynny udział w pracach instalacyjno-montażowych na sieciach wodociągowo-kanalizacyjnych,
 • czynny udział w pracach awaryjnych wykonywanych na sieciach wodociągowo-kanalizacyjnych, w tym:

– demontaż nawierzchni asfaltowych, betonowych, chodnikowych,

– prace montażowe/prace instalacyjne ,

– prace porządkowe,

– zasypka, odtworzenie nawierzchni,

 • obsługa przepompowni ścieków,
 • prace porządkowe wykonywane w terenie obiektów Przedsiębiorstwa,
 • montaż wodomierzy,
 • sprawdzenia hydrantów.

Główny celem jaki realizuje dział eksploatacji jest bieżące i nieprzerwane zaspokojenie zbiorowej potrzeby ludności i innych podmiotów w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków. Główne zadania działu eksploatacji to: eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, realizacja usług zewnętrznych. 

II. Informacja o warunkach pracy:

 • stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
 • atrakcyjny pakiet socjalny
 • praca w systemie jednozmianowym podstawowym w godz. od 7:00 do 15:00,
 • dyżur domowy, praca w godzinach nadliczbowych ( w przypadku awarii ),
 • miejsce pracy: Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lubaniu.

III. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny /curriculum vitae.

2. Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji.

IV. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin składania dokumentów:

25.01.2023r. (środa) do godziny 15.00

b. Miejsce i forma składania dokumentów:

Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

ul. Mickiewicza 1a59 – 800 Lubań – dział eksploatacji, kadry Spółki

bądź pocztą elektroniczną: kadry@lpwik.pl

c. Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej (po etapie rekrutacji dla zaproszonych kandydatów)

30.01.2023 r. o godz. 1000

Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

ul. Mickiewicza 1a, Lubań

d. Sugerowany termin zatrudnienia

I kwartał 2023 r.

V. Informacje dodatkowe:

Kontakt z działem eksploatacji, kadrami Spółki:

Justyna Ambroziak                 tel. 75 646 63 32

Agnieszka Łuc                       tel. 75 646 63 36

Ostatnie artykuły:

Aktualizacja. Prace instalacyjne. Przerwa w dostawie wody.

Oferta pracy

Oferta pracy

awaria

Awaria, ulice: Główna i Kolejowa

awaria

Awaria sieci, ul. Lwówecka i Robotnicza.Chcesz zgłosić awarię?

Nasze numery alarmowe:

 • czas

   w dni robocze w godz. 7-15:
   75 646 6330

 •  całodobowy: 75 646 6337

 •  całodobowy: +48 600 428 836

Przydatne linki

Dane Spółki:

 • Adres:

  LPWiK Lubań Sp. z o.o.
  ul. Mickiewicza 1a
  59-800 Lubań

 • NIP: 613-13-84-458
  REGON: 230477190
  KRS: 0000087953

 • Kapitała zakładowy:

  38 146 000,00 zł

 • Konto bankowe

  SANTANDER BANK POLSKA
  Oddział Lubań, Nr konta:
  52 1090 1955 0000 0005 2000 6931

Dane kontaktowe

 • Sekretariat:

  tel. 75 646 63 30
  fax 75 646 63 42
  e-mail: sekretariat@lpwik.pl

 • Stacja Uzdatniania Wody:

  tel. 75 646 63 37
  kom. 600 428 836

 • Oczyszczalnia Ścieków:

  tel. 75 722 29 11
  kom. 600 039 254

 • Laboratorium:

  tel. 532 391 522

Zgodna Strona www.zgodnastrona.pl - Dostępne strony internetowe

©  zgodnastrona.pl All rights reserved. Powered by wregionie.pl